جدول قیمت های پلن های پشتیبانی
پلن شخصیپلن متوسطپلن سازمانی پلن دلخواه
ماهیانه ۴۹,۹۰۰ تومان سفارش سالانه ۵% صرفه جوییماهیانه ۹۹,۹۰۰ تومان سفارش سالانه ۱۰% صرفه جوییماهیانه ۱۹۹,۹۰۰ تومان سفارش سالانه ۲۰% صرفه جویی با ما تماس بگیرید
این پکیج شامل تست امنیتی سایت، پشتیبان گیری روزانه، مانیتورینگ روزانه، آنالیز روزانه و پشتیبانی توسط تیکت می باشد
این پکیج شامل تست امنیتی سایت، پشتیبان گیری هر ۱۲ ساعت، مانیتورینگ هر ۱۲ ساعت، آنالیز روزانه و پشتیبانی توسط تیکت می باشد
این پکیج شامل تست امنیتی سایت، پشتیبان گیری هر یک ساعت، مانیتورینگ هر ۴ ساعت، آنالیز روزانه و پشتیبانی توسط تیکت می باشد
در پکیج دلخواه شما م توانید نوع و تعداد سرویس های مورد نظر را بعد از دریافت مشاروه از ما انتخاب کرده و سفارش دهید
۵۰تعداد تیکتدر هر ماه۷۵تعداد تیکتدر هر ماه۱۵۰تعداد تیکتدر هر ماه ؟تعداد تیکتدر هر ماه
خرید پلنخرید پلنخرید پلن تماس بگیرید